eNakas Cyprus

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κωσταντίνος Φ. Νάκας Πρόεδρος
Γεώργιος Φ. Νάκας Αντιπρόεδρος
Στυλιανός Βασιλάκης Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Βέργος Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Σπύρος Μπαρμπάτος Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Επικοινωνία Επενδυτών
Φιλοθέη Λαψάνη e-mail: filothei@nakas.gr, τηλ.: 210 6686 101

Οργανόγραμμα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή της Εταιρίας είναι οργανωμένη ώστε να εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδοεπιχειρησιακές της ανάγκες, επιτρέποντας την χωρίς γραφειοκρατικών διαδικασιών επικοινωνία, την ταχεία λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και έλεγχο λειτουργίας του συστήματος και την αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων.

Ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική διεύθυνση ασκείται από τους Κωνσταντίνο Νάκα και Γεώργιο Νάκα, οι οποίοι έχουν διαχωρίσει τις αρμοδιότητές τους, στοχεύοντας στην κατά το δυνατό πιο ορθολογική παρακολούθηση των τμημάτων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Νάκας είναι υπεύθυνος για τα συστήματα ήχου & εικόνας, τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, τις κινηματογραφικές μηχανές προβολής, τα προϊόντα multimedia, μουσικά εκπαιδευτικά, ενώ ο Γεώργιος Νάκας για τα ακουστικά μουσικά όργανα, τα μουσικά βιβλία και τα καταστήματα λιανικής.

Η στρατηγική της Εταιρίας χαράσσεται από τη Γενική Διεύθυνση και οι δραστηριότητες της επιτελούνται από τα ακόλουθα διευθύνσεις - τμήματα:

Γενική Διεύθυνση - Λία Γερογιάννη
Ασχολείται με τα θέματα του προσωπικού, όπως το μισθολόγιο, η τήρηση ωραρίου, η απόδοση των υπευθύνων των τμημάτων, η εκπαίδευση και η ενημέρωση όλων των εργαζόμενων. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής της εταιρίας, επιβλέπει το λογιστήριο και ειδικότερα τον πιστοληπτικό έλεγχο των πελατών, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, την τιμολογιακή πολιτική, όπως επίσης ελέγχει τη γενική λειτουργία της μηχανογράφησης και την οργάνωση της αποθήκης.
Ακόμα ασχολείται με το service και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Γενική Διεύθυνση Marketing και Πωλήσεων - Κώστας Γκιόκας
Ασχολείται με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών προώθησης των πωλήσεων, του ετήσιου προγραμματισμού των αγορών και των πωλήσεων, με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας, τον έλεγχο του stock και των επιστροφών. Επίσης παρακολουθεί την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, οργανώνει και συμμετέχει στην οργάνωση σεμιναρίων και παρουσιάσεων για τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους και τους πελάτες. Είναι ακόμα υπεύθυνος για τη γενική λειτουργία των καταστημάτων της εταιρίας και την εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων franchising και των μεγάλων πελατών.

Οικονομική Διεύθυνση - Μαρίζ Χατζηγεωργίου
Απασχολεί 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του λογιστηρίου. Στις αρμοδιότητές του τμήματος περιλαμβάνονται ο έλεγχος των οικονομικών μεγεθών, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων, ο οικονομικός έλεγχος των προμηθειών και πελατών, ο έλεγχος των τραπεζών και η εξυπηρέτηση των δανείων, η παρακολούθηση και τακτοποίηση των φορολογικών και λογιστικών εργασιών της Εταιρίας, κ.α.

Τμήμα Επικοινωνίας - Δέσποινα Νάκα
Το Τμήμα Επικοινωνίας έχει αναλάβει τη διαφήμιση των προϊόντων της Εταιρίας, την επικοινωνία με τους πελάτες και το σχεδιασμό των διαφημίσεων και εντύπων. Δραστηριότητές του είναι: οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η έκδοση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, η διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων και σεμιναρίων. Επίσης στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μορφοποίηση της εικόνας της Εταιρίας στο ευρύτερο κοινό και τους πελάτες έρχεται σε επικοινωνία με τους πελάτες και τους υπεύθυνους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώνει συναντήσεις και συνέδρια.

Μηχανογράφηση - Γιώργος Θεολογίτης
Εχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή σύνθετων στατιστικών καταστάσεων για την παρακολούθηση της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (on line συνδέσεις, internet, κ.α.), την κατασκευή εξειδικευμένων εφαρμογών και την παραμετροποίησή τους για χρήση εντός της Εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες, κ.α.

Μουσική Εκπαίδευση - Λεωνίδας Αρνιακός
Απασχολούνται συνολικά 30 άτομα. Τη διεύθυνση του κεντρικού ωδείου καθώς και των παραρτημάτων έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Αρνιακός. Οι αρμοδιότητές του ποικίλουν και ενδεικτικά περιλαμβάνουν, την πρόσληψη του προσωπικού, την καλλιτεχνική και δημόσια παρουσία και διαφημιστική προβολή του ωδείου και των παραρτημάτων, την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την οργάνωση των σεμιναρίων, συναυλιών και διαγωνισμών, κ.α.

Τμήμα παρακολούθησης δικτύου καταστημάτων - Χρήστος Πανταζόπουλος
Η σωστή λειτουργία και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων παρακολουθείται από τρία άτομα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνουν την εμφάνιση των καταστημάτων, την έκθεση των εμπορευμάτων και τη διαμόρφωση της βιτρίνας, τον έλεγχο των εμπορευμάτων, ενώ πραγματοποιούν έρευνα αγοράς για την εξεύρεση νέων θέσεων που μπορούν να αναπτυχθούν νέα καταστήματα.

Τμήμα Διακίνησης Εμπορευμάτων / Logistics - Ιωάννα Κουβάρα
Απασχολούνται 12 άτομα επιφορτισμένα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ο συντονισμός διακίνησης των εμπορευμάτων στα ίδια καταστήματα καθώς και στο υπόλοιπο δίκτυο, ο έλεγχος παραλαβής των εμπορευμάτων από το εξωτερικό και το εσωτερικό, η απογραφή των εμπορευμάτων και η έκδοση παραστατικών πελατών χονδρικής, ο έλεγχος των αποθηκευτικών χωρών και η συντήρηση των μεταφορικών μέσων της Εταιρίας.
Tμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Διαχείρισης Web Site - Γιώργος Θεολογίτης
Απασχολούνται 6 άτομα επιφορτισμένα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Ενημέρωση - συντήρηση όλων των site που περιέχονται στο www.nakas.gr. Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών που γίνονται στα δύο online καταστήματα Λιανικής, eNakas Music Store & NakasPaper eStore καθώς και στο online κατάστημα χονδρικής NakasB2B.

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης - Ανδρέας Μαρτζούκος
Απασχολούνται συνολικά 11 άτομα και έχει αναλάβει την οργάνωση, τον έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη όλων των εμπορικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Αναλυτικά τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι:
α. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
β. Τμήμα ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, ηχητικών συστημάτων και εφαρμογών.
γ. Τμήμα υπολογιστών και multimedia εφαρμογών.
δ. Τμήμα εγχόρδων μουσικών οργάνων.
ε. Τμήμα πνευστών μουσικών οργάνων.
στ. Τμήμα πιάνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τέλος για κάθε κατηγορία προϊόντος υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των αγορών - πωλήσεων, την προώθηση των πωλήσεων, τη διαφήμιση, τον έλεγχο των λογαριασμών των πελατών, τη γενική παρακολούθηση του δικτύου των καταστημάτων όπου προβάλλεται το συγκεκριμένο προϊόν, κ.α. με στόχο την άρτια λειτουργία της Εταιρίας και τη σωστή οργάνωση των πωλήσεων των διαφόρων προϊόντων. Συγκεκριμένα, τα τμήματα αυτά αφορούν στα εξής:

- Mουσικά όργανα (υπεύθυνος : Νίκος Καραμαλάκης),
- Συστήματα ήχου & εικόνας (υπεύθυνος : Οδυσσέας Μπουζαλάκος),
- Επαγγελματικά συστήματα ήχου,Επαγγελματικού φωτισμού και multimedia (υπεύθυνος : Αλέξανδρος Δρόσος)
- Μουσικά βιβλία (υπεύθυνη : Ελένη Γερογιάννη)
- Εκδόσεις Μουσικών βιβλίων (υπεύθυνη : Αννα Φανουργάκη)
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο : (υπεύθυνος : Τσίπρας Κώστας)

Για την άρτια οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων καθώς και την ορθολογική παρακολούθηση τους, η Εταιρία έχει εγκαταστήσει το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ERP ATLANTIS.