Εγγύηση NAKAS MUSIC CYPRUS LTD

ΕΓΓΥΗΣΗ NAKAS MUSIC CYPRUS LTD

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ορίζεται στα 2 έτη.

H NAKAS MUSIC CYPRUS LTD. εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελάττωμα, οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η NAKAS MUSIC CYPRUS LTD θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος.

Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη προς την «NAKAS MUSIC CYPRUS LTD» γίνεται με ευθύνη του πελάτη. Παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς του προϊόντος (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο αγοράς κ.α.). Για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μεταφορά, τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή πρέπει να είναι επιμελώς και ασφαλώς συσκευασμένα στις αυθεντικές αρχικές συσκευασίες τους. Η αδικαιολόγητη απασχόληση, καθώς και οι επισκέψεις τεχνικών κατ' οίκον, χρεώνονται ξεχωριστά, ακόμα και εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.
Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο της εταιρείας εδώ.

Σωστή Συντήρηση και χρήση του Προϊόντος.
Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προέρχονται από:
1. Αμέλεια (π.χ. βλάβες από διαρροές οξέων μπαταριών)
2. Κακή χρήση
3. Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας , βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο της AHK)
4. Οποιαδήποτε επισκευή ή μετατροπή που έχει γίνει εκτός του κέντρου τεχνικής υποστήριξης της NAKAS MUSIC CYPRUS LTD.

Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει όταν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.

Ως ημερομηνία αρχής της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς και ως αποδεικτικό ορίζεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο της αγοράς.

Η NAKAS MUSIC CYPRUS LTD θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το προϊόν να επισκευαστεί και να σας επιστραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Για κάθε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά κατά το ωράριο λειτουργίας στο κεντρικό μας κατάστημα στη Λευκωσία (Λεωφόρος Νίκης 2Κ, T.K.: 1086, τηλ.: 00357 22 512088, email : [email protected]