Oύτι - Bιολί - Kανονάκι - Tαμπουράς - Λαούτο Πολίτικο - Λύρα Πολίτικη - Φλογέρα