Σημεία Service

ΣΗΜΕΙΑ SERVICE

Κατάστημα Λευκωσίας, Λεωφόρος Νίκης 2Κ, T.K.: 1086, τηλ.: 00357 22 512088 [email protected]

A. Προϊόντα τα οποία ΔΕΝ καλύπτονται από Εγγύηση ή η περίοδος εγγύησης έχει λήξει
Για τον έλεγχο ή την επισκευή συσκευών ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ η ελάχιστη χρέωση είναι 48 €, η οποία προκαταβάλλεται.
Αν η συσκευή κριθεί ασύμφορη επισκευής ή ανεπισκεύαστη γίνεται επιστροφή 15€ κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.
Η καταβολή των παραπάνω ποσών θα γίνεται σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, αναγράφοντας πάντα στο καταθετήριο την επωνυμία του καταθέτη:

ALPHA BANK
Αρ.Λογαριασμού: 202-101-001779-1
IBAN: CY15 0090 0202 0002 0210 1001 7791
SWIFT CODE: ABKLCY2N

BANK OF CYPRUS
Αρ.Λογαριασμού: 357027427133
IBAN: CY94002001950000357027427133

B. Προϊόντα τα οποία καλύπτονται από Εγγύηση -Δείτε τους όρους εγγύησης ΕΔΩ
Εάν η αποστολή γίνεται με courier θα χρεώνεστε μόνο τα έξοδα μεταφοράς της courier προς και από την εταιρεία μας.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Η επισκευή του προϊόντος θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή της βλάβης, που υποδεικνύει ο πελάτης.
Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται μόνο με την επίδειξη του δελτίου παραλαβής ή αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί πιο πάνω.

Ο πελάτης ειδοποιείται για το κόστος επισκευής μόνο όταν αυτό υπερβαίνει το ποσό των 64,00€.

Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής του προϊόντος κριθεί από τον πελάτη ασύμφορο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση εργασίας, απασχόλησης ή/και μεταφοράς σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ακόμα και αν δεν απαιτηθεί καμία εργασία επισκευής.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη προκαταβολή μέρους του ποσού επισκευής ανάλογα με την περίπτωση

Τα επισκευασμένα ή μη προϊόντα που δεν παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους μετά τη σχετική τηλεφωνική ενημέρωση για το κόστος της βλάβης, χρεώνονται με κόστος φύλαξης 40,00€ μηνιαίως από την ημερομηνία ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) μηνών από την ειδοποίησή σας από την NAKAS MUSIC CYPRUS LTD., σύμφωνα με όσα ορίζονται πιο κάτω, εξουσιοδοτείτε από σήμερα με το παρόν Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, την εταιρεία να προβεί με δαπάνη σας στην ανακύκλωση του προϊόντος (ή των προϊόντων) που αναφέρεται/ονται σ’ αυτό και σε κάθε περίπτωση συναινείτε ανεπιφύλακτα στην καταστροφή του και δεν έχετε απολύτως καμία απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρείας.

Η μεταφορά από και προς το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται προς επισκευή στο κατάστημα της Λευκωσίας, Λεωφόρος Νίκης 2Κ, T.K.: 1086, τηλ.: 22 512088. Η παράδοση προϊόντων προς επισκευή δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω καθώς και ότι η ενημέρωση του σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την επισκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, μπορεί να γίνεται με απλή ή συστημένη επιστολή καθώς και με μήνυμα στη διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) και στον αριθμό κλήσης που έχει δηλώσει.

Προϋπόθεση για την παραλαβή των προς επισκευή προϊόντων, αποτελεί η αποδοχή των όρων με την υπογραφή του παρόντος Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής από τον πελάτη, ή η αποδοχή των όρων του παρόντος Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου και θα δηλώνεται από τον πελάτη η αποδοχή των όρων του παρόντος Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής.

Εργασίες που απαιτούν ανταλλακτικά, ολοκληρώνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτών. Καθυστερήσεις παράδοσης ανταλλακτικών από τρίτους ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της επισκευής.

Η ελάχιστη χρέωση που εκάστοτε ισχύει, προκαταβάλλεται.

Όταν η συσκευή κριθεί ασύμφορη επισκευής ή ανεπισκεύαστη, γίνεται επιστροφή 15€ κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.