Fender Custom Shop

Η Fender Custom Shop αποτελεί τμήμα της Fender Musical Instruments Corporation, που στεγάζεται στο συγκρότημα των κεντρικών γραφείων τους στην Corona, Riverside County, California.

Νέα Προϊόντα

Η Fender Custom Shop κατασκευάζει κιθάρες ειδικής παραγγελίας για πελάτες μέσω του δικτύου αντιπροσώπων Custom Shop, δημιουργεί κιθάρες, μπάσα και ενισχυτές περιορισμένης κυκλοφορίας, υψηλής ποιότητας και κάνει έρευνα και σχεδιασμό για τη μητρική εταιρεία FMIC.